ไฟไหม้บ้าน2ย่าหลานวอด ทหารรุดช่วยเร่งซ่อมแซม

Posted on
ย่าจูงหลานชาย 4 ขวบ ออกไปรับจ้างทำไร่ แทบเป็นลมล้มทั้งยืน เพื่อนบ้านวิ่งมาส่งข่าวบ้านถูกไฟไหม้วอด คาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทหารชุดร้อยรส.ที่ 1 ร.9 รุดช่วย มอบของใช้จำเป็นก่อนเร่งซ่อมแซมบ้านให้  Read More

แม่กลางหลวง

Posted on
ชมความงดงามแห่งวิถีชีวิตแห่งขุนเขาและนาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง อันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชั้น 3 บนดอยอินทนนท์ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน Read More

รพ.จุฬาภรณ์มุ่งผลิตสารเภสัชรังสี ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

Posted on
สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ศูนย์ไซโคลตรอนและ เพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้มุ่งมั่นพัฒนางานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง กับความสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของการผลิตสารเภสัชรังสี 68Ga-PSMA Read More