“8แกนนำพท.”จี้ปลดล็อกซัดหนุนพรรคใหม่รองรับสืบทอดอำนาจ

“8แกนนำเพื่อไทย” แถลงการณ์จี้คสช.ยกเลิกคำสั่งประกาศ-ม.44 มองคำสั่ง 53/60 มุ่งทำลายพรรคการเมืองเดิม สนับสนุนพรรคใหม่รองรับสืบอำนาจ ระบุไม่แน่ใจคสช.ปลดล็อคมิ.ย. วอนยุติทำลายระบบการเมือง เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคเพื่อไทย 8 คน ร่วมแถลงการณ์ถึงความเสียหายจากการใช้อำนาจตามมาตรา 44 และขอให้คสช.ยกเลิกคำสั่งและประกาศคสช.ทั้งหมด

โดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย แถลงการณ์ใจความว่า พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการมีอำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งและไม่สมควรที่จะมีการใช้มาตรา 44 ที่ไม่มีระบบตรวจสอบ เป็นการใช้อำนาจของคนๆ เดียว ขณะที่การออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 นั้น แท้ที่จริงก็เพื่อต้องการทำลายพรรคการเมืองเดิมและช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของตนเองหรือไม่ ที่สำคัญเท่ากับหัวหน้าคสช. สามารถแก้ไขหลักการสำคัญของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ซึ่งบัญญัติรับรองสถานะของสมาชิกพรรคและสาขาพรรคการเมืองที่มีอยู่แต่เดิมได้โดยลำพัง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา พรรคเพื่อไทยขอเสนอว่าการที่จะคงคำสั่งที่ 53/2560 ไว้ต่อไป ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิม และสร้างปัญหาในทางปฏิบัติอีกมากมายหลายประการ ไม่เป็นผลดีต่อระบบการเมือง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews