7วันอันตรายสงกรานต์11-17เม.ย. วอนเมาไม่ขับ-ขับไม่เร็ว

ศปถ.ตั้งเป้า 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย. สูญเสียน้อยสุด เชื่อทำสองอย่างได้ “เมาไม่ขับ-ไม่ขับเร็ว” ลดตายได้แน่นอน หวังประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

เป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ ปภ.จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. –10 เม.ย.และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ให้เหลือน้อยที่สุด

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ขอให้มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง 109 อำเภอ ใน 52 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ภายใต้ 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ยอมรับว่าแม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่ผ่านมาจะลดน้อยลง แต่ถ้าเทียบกับสถิติในต่างประเทศ ถือว่ายังสูงอยู่ ดังนั้นขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews