เตือน ประชาชนระวังหมอเถื่อน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนอย่าหลงหมอนอก ดูโก้หรู อาจเแจ็คพอตเจอหมอเถื่อน ย้ำขณะนี้ยังไม่เคยมีแพทย์จากต่างประเทศรายใดที่ได้รับอนุญาตให้รักษาพยาบาล หรือเสริมความงามในสถานพยาบาลของประเทศไทย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ธุรกิจด้านศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนมาก

มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแข่งขันทั้งเรื่องความรู้ความชำนาญของแพทย์ผู้ให้บริการ และเทคโนโลยีที่นำมาให้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการใช้แพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถานพยาบาลโดยอาศัยแพทย์จากต่างประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา ฯลฯ นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า การนำแพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนของประเทศไทยจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนด โดยแพทย์ผู้ให้บริการในสถานพยาบาลจะต้องสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาก่อน แต่จากการที่กรม สบส.ได้ประสานไปยังแพทยสภา พบว่าปัจจุบันยังไม่มีแพทย์จากต่างประเทศรายใดได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จึงยังไม่มีการอนุญาตให้แพทย์จากต่างประเทศรายใดมาเป็นผู้ให้บริการในคลินิกของประเทศไทย ดังนั้น หากพบแพทย์จากต่างประเทศให้บริการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงามในคลินิก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth