สถานทูตไทยทั่วโลกเตรียมให้คนไทยในต่างประเทศได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

สถานเอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ประจำต่างประเทศ เตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ให้คนไทยในต่างประเทศได้ร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารสนเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้มีการถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ขณะนี้สถานเอกอัคราชทูต สำนักงานกงสุลใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ และมีกิจกรรม รวมถึง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในต่างประเทศ จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก สถานเอกอัครทูตไทยในต่างประเทศและสำนักงานกงสุลใหญ่ จะเป็นตัวแทนข้าราชการและประชาชนไทยที่พำนักในต่างประเทศ จะร่วมถวายดอกไม้จันทน์ก่อน จากนั้น จะรวบรวมส่งมายังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำส่งให้กรุงเทพมหานครนำไปจัดวาง ในวันที่ 26 ตุลาคม

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า ครั้งที่ 2 จะถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม โดยสถานเอกอัครราชทูต จะเปิดให้คนไทยถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ให้คนไทยในต่างประเทศได้มีโอกาสแสดงออกถึงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย และร่วมถวายพระเกียรติ .-สำนักข่าวไทย