พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

หากอยากชมเรือนโบราณล้านนาอันเก่าแก่แล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือจุดหมายที่คุณต้องการ เพราะที่นี่ได้เก็บรวบรวมเรือนโบราณซึ่งมีที่มาทั้งจากการได้รับบริจาค รวมทั้งมีผู้อื่นมาขายให้กับพิพิธภัณฑ์ โดยภายในนั้นประกอบด้วยกลุ่มเรือนโบราณน่าชม จำนวน 8 หลังด้วยกัน ได้แก่
· เรือนไทยลื้อ (หม่อนตุด) เป็นเรือนไม้ขนาดกลาง มีลักษณะสองหลังหน้าเปียง ด้านตะวันออกเป็นเรือนนอนโล่งกว้าง ด้านตะวันตกเป็นเรือนครัว ระหว่างชายคาของเรือน ทั้งสองเชื่อมต่อกันเป็นรางน้ำฝนเรียกว่า “ฮ่องลิน” หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด
· เรือนลุงคิว เป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก ที่เรียกกันว่าทรงอาณานิคม หรือโคโลเนียล สร้างขึ้นราว พ.ศ.2465
· เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) เรือนหลังนี้มีลักษณะเด่นของเรือนกาแล คือ มีหัมยนต์ติดบริเวณด้านบน ของประตูห้องนอน เพื่อทำหน้าที่เป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์คอยป้องกันและขับไล่อันตรายต่างๆ จากภายนอก
· เรือนพื้นบ้านล้านนาอุ๊ยแก้ว เป็นรูปแบบเรือนของคนที่อาศัยใกล้เวียงเชียงใหม่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการจัดพื้นที่ใช้สอยยังเป็นแบบบ้านชนบท แต่ทำฝาและประตูหน้าต่างแบบใหม่
· เรือนกาแล (พญาวงศ์) เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงหลังคาทรงหน้าจั่ว มีลักษณะเด่นคือ “กาแล” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเป็นสิริมงคล โดยเป็นไม้แกะสลักยื่นเลยจากปั้นลมไปไขว้กันที่ยอดจั่วเรือน
· เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) เป็นเรือนไม้ขนาดกลาง ลักษณะเป็นเรือนหลังคาทรงจั่ว สองจั่วเหลื่อมกัน
· เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) ยุ้งข้าวหรือหลองข้าว เป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่สองชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) ลักษณะเป็นทรงปั้นหยาเหลื่อมซ้อนกันอย่างลงตัว
นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยังมีการสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน อาทิ การย้อมผ้าด้วย วัตถุดิบจากธรรมชาติ การทอผ้าด้วยกี่เอว การทำเครื่องเงิน การฉลุลายผ้าและกระดาษสาเป็นลวดลายต่างๆ

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว ติดถนนเลียบคลองชลประทาน ใกล้สี่แยกตลาดต้นพะยอม เปิดให้เข้าชมฟรี
ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา8.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5394 3625 โทรสาร 0 5322 2680
/ขอบคุณ ททท