ประชาชนจากทุกสารทิศร่วมถวายดอกไม้จันทน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 ต.ค.- ประชาชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลร่วมถวายดอกไม้จันทน์ และชมการถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศถนนราชดำเนินกลางช่วงบริเวณหน้ากระทรงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจับจองที่นั่งตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางฝั่งคู่ขนาน เพื่อรับชมการ
ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านจอ LED ที่ตั้งอยู่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ได้มีการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง เปิดให้ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมมาฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหลังถวายดอกไม้จันทน์ ประชาชนทุกคนจะได้รับแผ่นพับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้เป็นที่ระลึก

ส่วนภายในกระทรวงเกษตรฯ มีซุ้มอาหารและน้ำดื่ม รวมทั้งสถานที่รับประทานอาหารให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทรงพระราชทานนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม โดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินยังประเทศเดนมาร์ก และทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์ก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนม จะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและเป็นอาชีพที่มั่นคง ต่อมาจึงได้ก่อตั้งฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กแห่งแรกของประเทศไทยในปี ค.ศ.1962

นอกจากนี้ นิทรรศการยังได้จัดแสดงรถยนต์พระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2527 พร้อมจัดแสดงรถม้าพระที่นั่ง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2534 รวมทั้งนิทรรศการที่จัดแสดงถึงหลักแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนทุกคนที่จะเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ต้องผ่านจุดคัดกรอง และต้องแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สุภาพ จึงจะสามารถผ่านเข้ามาได้.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.