“นักวิชาการ”ซัดบิดเบือน”อีเอชไอเอ”จุดชนวนขัดแย้งปชช.

“นักวิชาการ”ชี้ EHIAโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาบิดเบือน-ละเมิดสิทธิปชช. แนะหยุดสร้างถาวร ด้าน”เครือข่ายเทพาฯ”เชื่อโรงฟ้าเทพาเป็นชนวนจุดไฟใต้ เมื่อวันที่ 7ก.พ.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.ท่าพระจันทร์) เครือข่ายตือโละปาตานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรีนพีซเอเชียตะวันตกออกเฉียงใต้ และโครงการใช้ความรู้สร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนในการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสุขภาพ

จัดเสวนาในหัวข้อ “พูดความจริงกับอำนาจ: EHIAโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาสอบตก” โดย นางเรณู เวชรัชต์พิมล อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จงใจเขียนให้เข้าใจว่ามีมาตรฐาน ทั้งที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการสำรวจกลับไม่ตรงกับที่เขียนไว้ รวมทั้งข้อเท็จจริงกลับไม่ตรงกับรายงาน และการประเมินที่ใช้ความรู้ผิดหลักวิชาการทำให้ผลกระทบต่ำกว่าความเป็นจริง ส่วนประเด็นที่ตนมองว่าไม่สอดคล้องกับการทำรายงาน EHIAคือการละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของประชาชนที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงโดยการบิดเบือนข้อมูล ตนจึงมองว่ารายงานEHIAโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้นอาจจะเป็นเท็จ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews