ครั้งแรกลพบุรีใช้เครื่องมือทันสมัยทำหมันลิงผ่าตัดผ่านกล้อง

องค์การสวนสัตว์ฯ จัดผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานจริงโรงพยาบาลลิงลพบุรี เพิ่มทักษะในการควบคุมประชากรลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้ว่าฯ ลพบุรีเผยเป็นครั้งแรกใช้เครื่องมือทันสมัยทำหมันลิงผ่าตัดผ่านกล้อง ได้ผลดีกว่าแบบเดิม ใช้เวลาน้อย ไร้ผลข้างเคียง

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ติดตามการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงที่โรงพยาบาลลิงลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดให้ผู้เข้าอบรม “บริหารจัดการประชากรลิงในจังหวัดลพบุรี” ได้ปฏิบัติงานในการตรวจสุขภาพลิงและทำหมันลิง โดยมีบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิค อาทิ สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนด้านการจับลิงและดูแลลิง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาลิงได้ชัดเจน รวมทั้งมีทักษะการทำหมันลิงได้เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการในพื้นที่อื่นที่มีปัญหา

สำหรับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงครั้งนี้ได้จับลิงในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จากกลุ่มตลาดมโนราห์ จำนวน 18 ตัว และจากเขาจีนแล จำนวน 4 ตัว มาเก็บตัวอย่างเลือดและสิ่งคัดหลั่งบริเวณจมูก ช่องปากและทวารหนัก เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ค่าเคมีภายในเลือด แบคทีเรียในทางเดินอาหาร และเชื้อที่ทำให้เกิดโรคติดต่อระหว่างคนกับสัตว์ เช่น ซิกาไวรัส เดงกีไวรัส (ไข้เลือดออก) โรคเมลิออยโดชิส โรคฉี่หนู โรควัณโรค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้านสาธารณสุขต่อไป และได้ทำหมันลิงจำนวน 15 ตัว เป็นเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 4 ตัว หลังจากการทำหมันเสร็จแล้วได้นำไปพักฟื้นในกรงที่เตรียมไว้ โดยสัตวแพทย์จะประเมินสภาพร่างกายลิงที่ผ่านการทำหมันแล้ว หากไม่มีผลแทรกซ้อนจะปล่อยในแหล่งที่อยู่เดิม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดลพบุรีที่ทำหมันลิงด้วยเครื่องผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย ได้ผลดีกว่าการทำหมันแบบเดิมที่ต้องผ่าตัดเปิดช่องท้องในลิงตัวเมีย เพราะไม่มีบาดแผลและไร้ผลข้างเคียง และใช้เวลาน้อย ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาลิงในระยะยาวนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกลุ่มเอ็นจีโอได้ร่วมกันวางกรอบการบริหารจัดการลิงไว้ 4 ประการ ได้แก่ คน ลิง เครื่องมืออุปกรณ์ และการมีส่วนร่วม อีกอย่างหนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดที่จะนำมาใช้บริหารจัดการลิง โดยปี 2561 จังหวัดลพบุรีได้ตั้งงบประมาณไว้ 1 ล้านบาท ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการลิงของจังหวัดลพบุรีครอบคลุมเป็นระบบทั้งในเขตอำเภอเมือง และใน 15 ตำบลของ 6 อำเภอ.-สำนักข่าวไทย